Hiển thị tất cả 2 kết quả

 • Nơi nhập dữ liệu

  Acid boric -H3BO3

  Liên hệ

  Acid boric tồn tại ở dạng các tinh thể không màu hoặc bột màu trắng. Ở dạng khoáng vật, nó được gọi là sassolit. Có thể hòa tan trong nước. Khối lượng riêng: 1,435 g/cm3 Điểm nóng chảy: 170,9 °C (444,0 K; 339,6 °F) Điểm sôi: 300 °C (573 K; 572 °F) Độ hòa tan trong nước: 2,52 g/100 mL (0 °C) 4,72 g/100 mL (20 °C) 5,7 g/100 mL (25 °C) 19,10 g/100 mL (80 °C) 27,53 g/100 mL (100 °C) Độ hòa tan trong các dung môi khác: Tan trong rượu mạch ngắn, tan vừa phải trong pyridin, ít tan trong axeton Độ axit (pKa): 9,24. 
  Đọc tiếp
 • Acid Boric -H3BO3 – B(OH)3 – axit Boric

  Liên hệ

  Acid boric tồn tại ở dạng các tinh thể không màu hoặc bột màu trắng. Ở dạng khoáng vật, nó được gọi là sassolit. Có thể hòa tan trong nước. Khối lượng riêng: 1,435 g/cm3 Điểm nóng chảy: 170,9 °C (444,0 K; 339,6 °F) Điểm sôi: 300 °C (573 K; 572 °F) Nam Dương chemicals Vững tin tiến bước! Hottline: 0945122490 0924156222
  Đọc tiếp