Hiển thị kết quả duy nhất

  • Acid Boric -H3BO3 – B(OH)3 – axit Boric

    Liên hệ

    Acid boric tồn tại ở dạng các tinh thể không màu hoặc bột màu trắng. Ở dạng khoáng vật, nó được gọi là sassolit. Có thể hòa tan trong nước. Khối lượng riêng: 1,435 g/cm3 Điểm nóng chảy: 170,9 °C (444,0 K; 339,6 °F) Điểm sôi: 300 °C (573 K; 572 °F) Nam Dương chemicals Vững tin tiến bước! Hottline: 0945122490 0924156222
    Đọc tiếp