Hiển thị kết quả duy nhất

  • Potassium Persulfte – K2S2O8 – KPS

    Liên hệ

    K2S2O8 – kali peroxydisunfat tại sao dùng làm chất tẩy và sáng tóc? vì tính chất oxi hóa mạnh và ổn định nên là thành phần quan trọng trong hầu hết các mỹ phẩm tóc.
    Đọc tiếp